Masz problem z ALKOHOLEM? 

Anonimowi Alkoholicy mogą Ci pomóc!

Wejdź w kontakt z jedną z wielu grup naszej Intergrupy polskojęzycznej w trzech stanach: New Jersey, New York i Pennsylvania.

Kliknij w menu na „Spotkania” lub „Kontakt” – znajdziesz tam informacje o tym, gdzie i kiedy spotykamy się oraz będziesz mógł porozmawiać osobiście z jednym z nas.

Preambuła AA:

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.

Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki.

Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

Zapraszamy Cię, jeśli:

– chcesz pozostać anonimowy
– chcesz pozostać trzeźwy, chcesz przestać pić
– jesteś otwarty na to, że ktoś może Ci pomóc
– jesteś otwarty na to, że Twoja obecność na spotkaniu pomoże w zachowaniu trzeźwości innych mężczyzn i kobiet należących do AA
– nie chcesz sądzić innych – bo alkoholizm to nie czyjś wybór, a choroba

Zgłoś się na spotkanie, zwłaszcza, jeśli ktoś Ciebie chce przyprowadzić. Jeśli się zdecydujesz – musisz przyjdź w stanie TRZEŹWYM… Taką mamy tradycję. Jeśli potrzebujesz terapii – zgłoś się na nią do ospowiedniego ośrodka leczenia uzależnienia. 

Zdjęcie z: https://www.flickr.com/photos/lwpkommunikacio/